ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ФИТОМАССЕ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ АГРОХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИИ

  • A. Ilinskiy Federal State Scientific Institution «All-Russian research institute for hydraulic engineering and reclamation of A.N. Kostyakov», Ryazan
Ключевые слова: агрохимическая мелиорация, вико-овсяная смесь, известь, микроэлементы, оподзоленный чернозем, транслокация, тяжелые металлы, почвы.

Аннотация

Представлены результаты лизиметрического опыта на оподзоленном черноземе в условиях техногенеза по изучению процессов транслокации тяжелых металлов и микроэлементов для однолетних трав при использовании различных приемов агрохимической мелиорации. Исследования показали, что наименьшая интенсивность накопления в растениях меди, цинка, свинца и кадмия наблюдается при комплексном применении органических удобрений с известью: значения коэффициентов биологического поглощения составили 2,24; 6,35; 1,52 и 3,50 соответственно.

Биография автора

A. Ilinskiy , Federal State Scientific Institution «All-Russian research institute for hydraulic engineering and reclamation of A.N. Kostyakov», Ryazan

candidate of agricultural sciences, associate professor

Литература

1. Alekseev Yu.V. Tyazhelye metally v pochvah i rasteniyah. – L.: Agropromizdat, 1987. – 142 s.
2. Vinogradov D.V., Ilinskij A.V., Dancheev D.V. Ekologiya agrekosistem. – Ryazan: IP Zhukov V.Yu., 2020. – 256 s.
3. Ilinskij A.V. Agrohimicheskaya sanaciya opodzolennogo chernozema v usloviyah tehnogeneza // Evrazijskij Soyuz Uchenyh (ESU). Ezhemesyachnyj nauchnyj zhurnal. 5 chast. – 2020. – 8 (77). – S. 22-24.
4. Ilinskij A.V. Ochistka i detoksikaciya opodzolennyh i vyshelochennyh chernozyomov, zagryaznyonnyh tyazhelymi metallami (na primere Ryazanskoj oblasti): dissertaciya kandidata selskohozyajstvennyh nauk: 06.01.02 – Melioraciya, rekultivaciya i ohrana zemel, 03.00.16 – Ekologiya // GNU VNIIGiM im. A.N. Kostyakova. – M., 2003. – 173 s.
5. Kirejcheva L.V., Ilinskij A.V., Yashin V.M. K voprosu fitoremediacii pochv, zagryaznyonnyh kompleksom tyazhyolyh metallov // Melioraciya i vodnoe hozyajstvo. – 2016. – № 4. – S. 8 – 13.
6. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu tyazhelyh metallov v pochvah selhozugodij i produkcii rastenievodstva. – M.: CINAO, 1992. – 61 s.
7. Praktikum po agrohimii: uchebnoe posobie – 2-e izdanie pererabotannoe i dop. / pod red. akademika RASHN V.G. Mineeva. – M.: Izd-vo MGU, 2001. – 689 s.
8. Raskatov A.V., Chernikov V.A., Kuznecov A.V., Raskatov V.A. Translokaciya Tyazhelyh metallov v zagryaznennom agrocenoze // Izvestiya TSHA. – 2002. – № 3. – S. 85-100.
9. Chernyh N.A., Milashenko N.Z., Ladonin V.F. Ekologicheskie aspekty zagryazneniya pochv tyazhelymi metallami. – M.: Agrokonsalt, 1999. – 176 s.
Опубликован
2021-06-15
Как цитировать
Ilinskiy , A. 2021. «ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ФИТОМАССЕ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ АГРОХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИИ ». EurasianUnionScientists, июнь, 8-10. https://doi.org/10.31618/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.86.1385.