СТУДЕНТТЕРГЕ СӘНДІК ҚОЛӨНЕРДІ - ҰЛТТЫҚ ГОБЕЛЕН ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ҮЙРЕТУ

  • A. Smanova Абай атындағы ҚазҰПУ
  • K. Bekbolatova Абай атындағы ҚазҰПУ
  • A. Ermaganbetova Абай атындағы ҚазҰПУ
Ключевые слова: ұлттық өнер, сәндік қолданбалы өнер, мәдениет, тәрбие, маман, гобелен, тоқыма, студент, шығармашылық

Аннотация

Мақалада студенттердің шығармашылығын гобелен өнері арқылы дамыту. Болашақ өнер мамандарының біліктілік қажеттіліктері. Студенттерді ұлттық өнерге үйретудегі сәндік қолөнер бұйымдарын дайындаудың жүйесін. Қазақ ұлттық өнер түрлерінің теориялық негіздерін түсінуін. Оқытушының сабақ барысындағы ұстанымдары мен міндетеріне сипаттамалар жасалынды. Гобелен өнері көркем шығармашылық туынды болып табылады. Авторлар аталмыш өнер түрін оқытып, үйретуде көнеден келе жатқан дәстүрлі тоқыма өнеріміздің әдіс-тәсілдері, заманауи өнердегі ұлттық элементтер, технологиялар ұсынылады. Гобелен тоқудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері қарастырылып, композициялық тепе-теңдік, түстік шешімдердің үйлесімділігі мәліметтері беріледі

Биографии авторов

A. Smanova, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Дизайн» кафедрасының п.ғ.к.,ассоц. профессоры. Қазақстан

K. Bekbolatova, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Дизайн» кафедрасының аға оқытушысы, философия докторы PhD. Қазақстан

A. Ermaganbetova, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Дизайн» кафедрасының оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі. Қазақстан

Опубликован
2020-10-21
Как цитировать
Smanova, A., K. Bekbolatova, и A. Ermaganbetova. 2020. «СТУДЕНТТЕРГЕ СӘНДІК ҚОЛӨНЕРДІ - ҰЛТТЫҚ ГОБЕЛЕН ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ҮЙРЕТУ ». EurasianUnionScientists 1 (9(78), 49-54. https://archive.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/24.