JUSTIFICATION OF MILK PRODUCTION TECHNOLOGY IN OPTIMIZING THE CONDITIONS OF LIVESTOCK

  • O. Yaremchuk Vinnytsia National Agrarian University

Аннотация

Scientifically substantiated that in order to ensure optimal conditions for maintenance in the winter, the livestock of various sexual groups in one room it is expedient to carry out the reconstruction of the cows. The need for animals for animals in the room should be determined by the number of days to stay cows in the technological group depending on their physiological state and age, taking into account the general coefficients that are recommended by departmental technological design standards for specialized milk production.

Investigated that unpredictable maintenance of dry cows in a separate isolated section, equipped with combinations, or binding in a separate isolated section provides more optimal values of air temperature, contributes to reducing the level of carbon dioxide by 0.06-0.08%, relative humidity By 16-20%, microbial pollution of air - in 2.1-2.3 times, the level of production noise - 6.5-7.9 times, improves the efficiency of the use of production space and internal equipment of the premises.

Биография автора

O. Yaremchuk , Vinnytsia National Agrarian University

Dr. S.-G. Sciences, professor

Литература

1. Buzun I.A. (1989). Potokovi tekhnolohii vyrobnytstva moloka. K.: Urozhai. 192 s.
2. VNTP-APK-01.05 (2005). Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia: Skotarski pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy). K.: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy. 110 s.
3. Demchuk M.V. (2002). Suchasni vymohy do perspektyvnykh tekhnolohii vyrobnytstva produktsii skotarstva. Nauk. visnyk LDAVM, Lviv. T.4(2), Ch.5. S. 112 – 120.
4. Markov Yu.M. (1983). Metodycheskye rekomendatsyy po zoohyhyenycheskomu normyrovanyiu, yntehralnoi otsenke y raschetam tekhnolohycheskykh rezhymov obespechenyia mykroklymata proyzvodstvennыkh zdanyi v promыshlennom zhyvotnovodstve. Kharkov. 40 s.
5. Patrov V.S., Nedvyha M.M., Pavliv B.A. (2000). Osnovy variatsiinoi statystyky. Biometriia: Posibnyk z henetyky silskohospodarskykh tvaryn. Dnipropetrovsk: Sich. 193 s.
6. Plokhynskyi N.A. (1969). Rukovodstvo po byometryy dlia zootekhnykov. – M.: Kolos. 256 s.
7. Polovyi L.V., Yaremchuk O.S. (2002). Tekhnolohii skotarstva v reformovanykh silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Vinnytskoho rehionu. Vinnytsia: TVP “Knyha - Veha” VAT “Vinobldrukarnia”. 320 s.
8. Polovyi L.V., Yaremchuk O.S. (2004). Sanitarno-hihiienichnyi riven mikroklimatu v prymishchenniakh dlia sukhostiinykh koriv u stiilovyi period. Visnyk Derzhavnoho ahroekolohichnoho universytetu. Zhytomyr. #1 (12). S. 157-162.
9. Vysokos M.P., Chornyi M.V., Zakharenko M.O. (2003). Praktykum dlia laboratornopraktychnykh zaniat z hihiieny tvaryn. Kharkiv: Espada. 218 s.
10. Kononenko V.K. (2000). Praktykum z osnov naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi. K. 96 s.
11. Siratskyi Y.Z., Fedorovych Ye.I., Fedorovych V.S. (1999). Molochna produktyvnist i yakisni pokaznyky moloka i molochnoi chorno-riaboi khudoby riznoi selektsii. Nauk. visnyk LDAVM, Lviv. Vyp. 3, Ch.1. S. 239–241.
12. Sokolova H.O. (1982). Molochna produktyvnist koriv chorno-riaboi porody riznykh henotypiv. Tezy dop. 48-yi nauk. - vyrob. konf. Lviv. C.63.
13. Yaremchuk O.S. (2002). Vykorystannia modulnykh tekhnolohichnykh rishen dlia vyroshchuvannia remontnoho molodniaku velykoi rohatoi khudoby. Visnyk nauk. prats Bilotserkivskoho derzh. ahrar. universytetu. Bila Tserkva. Vyp. 22. S. 175–180.
14. Mulica E., Hutnik E. (2003). Wpływ wielkości stada krơw na jednostkowe koszty produkcji mleka w oborach z usuwaniem odchodơw zgarniaczem okrężnym. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S. Gzhytskyj. Lviv. T.5 (#3). R. 3. P.94–102.
15. Schark H.J., Tschischkale E., Beckert H.-G. (1983). Die Wirkung der Nutzungsdauer der Kühe auf den Farsenbedarfund den altersbedingten Anstieg des Milchertrages im Verlauf der Laktationen. Tierzucht. T.39. #5. S. 201–203.
Опубликован
2021-04-15
Как цитировать
Yaremchuk , O. 2021. «JUSTIFICATION OF MILK PRODUCTION TECHNOLOGY IN OPTIMIZING THE CONDITIONS OF LIVESTOCK ». EurasianUnionScientists 3 (3(84), 27-35. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.3.84.1288.